Island of Heron - białe logo

Pravilnik

§ 1. PREDMET PRAVILNIKA
 1. Pravila Objekta vrijede na području Island of Heron i odnose se na sve osobe koje se nalaze u njemu.

 2. Iznajmljivač soba se dalje naziva “Objektom”, dok se najmoprimac sobe naziva “Gostom”.

 3. Pravila Objekta određuju uvjete pružanja usluga, odgovornosti i boravka na području Objekta i sastavni su dio ugovora koji se sklapa putem rezervacije, uplate predujma ili cijelog iznosa za boravak ili putem potpisivanja registracijske kartice. Izvršavanjem navedenih radnji Gost potvrđuje da se upoznao i u potpunosti prihvaća uvjete pravila i obvezuje se da će ih poštivati.

§ 2. HOTELSKI DAN
 1. Smještajne jedinice u Objektu, koje dalje nazivamo “kućicama”, iznajmljuju se po danima.
 2. Hotelski dan počinje u 15:00 sati i završava se u 11:00 sati sljedećeg dana.
 3. Ako gost nije odredio trajanje boravka prilikom najma sobe, pretpostavlja se da je soba iznajmljena na jedan dan.
 4. Zahtjev za produženje hotelskog dana gost treba prijaviti osoblju našeg Objekta najkasnije do 10:00 sati ujutro na dan završetka boravka. Objekt može odbiti zahtjev za produženje boravka ako su sva mjesta za noćenje (sobe) već zauzeta ili ako gost ne poštuje važeći regulativ.
 5. Objekt zadržava pravo odbiti produženje boravka gosta u Hotelu ako prethodno nije izvršena puna uplata za dosadašnji boravak.
§ 3. REZERVACIJA I PRIJAVA
 1. Rezervacija se može izvršiti putem interneta, putem e-pošte ili putem portala booking.com.
 2. Nakon izvršene rezervacije, gost će putem e-pošte dobiti predugovor o preliminarnoj rezervaciji koji sadrži uvjete rezervacije i informacije potrebne za uplatu akontacije u iznosu od 50% vrijednosti boravka. U slučaju rezervacije za jedan dan, iznos akontacije iznosi 100% vrijednosti boravka.

  Ako akontacija ne bude uplaćena na bankovni račun hotela u roku određenom u predugovoru o preliminarnoj rezervaciji ili bude uplaćena kasnije, Objekt zadržava pravo prodaje sobe drugoj osobi i otkazivanja rezervacije.

  Nakon što akontacija bude evidentirana na bankovnom računu Objekta, gost će putem e-pošte primiti ugovor o zajamčenoj rezervaciji.

  U slučaju otkazivanja zajamčene rezervacije od strane gosta:

  • više od 30 dana prije početka boravka – Hotel vraća iznos jednak uplaćenoj akontaciji

  • 29 – 14 dana prije početka boravka – uplaćena akontacija se ne vraća.

§ 4. ODGOVORNOST OBJEKTA
 1. Objekt je odgovoran za gubitak ili oštećenje stvari unesenih od strane osoba koje koriste njegove usluge u obimu određenom odredbama članaka 846-849 Građanskog zakonika, osim ako stranke nisu drugačije dogovorile.
 2. Hotelski gost treba odmah obavijestiti recepciju o nastanku štete nakon njenog utvrđivanja. Objekt ne snosi odgovornost za krađu novca, krađu, oštećenje ili uništenje vrijednosnih papira, dragocjenosti ili predmeta s znanstvenom ili umjetničkom vrijednosti, ako ti predmeti nisu predani na čuvanje i smješteni u hotelski sef.
 3. U slučaju gubitka predmeta navedenih gore, nadoknada ne prelazi iznos određen prema odredbama Ministarstva pravde od 14.11.1964, br. 1, st. 2 s kasnijim izmjenama. Objekt zadržava pravo odbijanja primanja u hotelski sef predmeta visoke vrijednosti, značajnih novčanih iznosa, predmeta koji ugrožavaju sigurnost i predmeta velikih dimenzija koji se ne mogu smjestiti u sef.
 4. Objekt ne snosi odgovornost za predmete ostavljene na balkonu, u vozilu ili za žive životinje, bez obzira na to je li vozilo parkirano na hotelskom parkiralištu ili izvan objekta.
§ 5. ODGOVORNOST GOSTA
 1. Djeca mlađa od 12 godina trebaju biti na objektu pod stalnim nadzorom zakonskih skrbnika. Zakonski skrbnici snose materijalnu odgovornost za svu štetu koju djeca nanose.
 2. Hotelski gost snosi punu materijalnu odgovornost za bilo kakva oštećenja ili uništenje opreme i tehničkih uređaja u objektu, koja su prouzročena njegovom krivicom ili krivicom posjetitelja koje je doveo.
 3. Objekt zadržava pravo naplate štete na kreditnoj kartici gosta za štetu koja se utvrdi nakon njegovog odlaska, a u slučaju nedostupnosti podataka kartice, ima pravo zatražiti financijsku nadoknadu od gosta.

 4. Kada se primijeti bilo kakav kvar ili oštećenje u sobi, gost je dužan o tome odmah obavijestiti recepcijsko osoblje ili osoblje katova.
 5. U slučaju kršenja odredbi regulativa, objekt može odbiti pružanje daljnjih usluga gostu koji krši odredbe. Gost je obvezan odmah se pridržavati zahtjeva objekta, podmiriti troškove boravka i eventualne štete te napustiti objekt.
 6. Objekt ima zakonsko pravo založnog prava na stvarima koje je gost unio u hotel u slučaju kašnjenja ili nenaplate usluga.
§ 6. POVRAT OSTAVLJENIH STVARI
 1. Predmeti osobne prirode koje gost slučajno ostavi u sobi prilikom odlaska bit će poslani na trošak gosta na naznačenu adresu.
 2. U slučaju da gost ne pruži upute o slanju ostavljenih predmeta, objekt će čuvati predmete o trošku vlasnika, tijekom razdoblja od tri mjeseca, nakon čega će postati vlasništvo objekta. Prehrambeni proizvodi bit će čuvani 24 sata.
§ 7. NOĆNA TIŠINA
 1. U hotelu vrijedi pravilo tišine od 22:00 do 07:00 sljedećeg dana.
 2. Ponašanje gostiju i osoba koje koriste usluge objekta ne smije remetiti miran boravak drugih gostiju. Objekt može odbiti daljnje pružanje usluga osobi koja krši ovo pravilo.